Wmo

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is van kracht sinds 1 januari 2007. De Wmo regelt dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en andere mensen kunnen blijven ontmoeten. De gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo.

Huishoudelijke hulp: via uw gemeente

Huishoudelijke hulp bij mensen thuis valt nu ook onder de Wmo. Dat betekent dat u nieuwe aanvragen voor hulp in het huishouden of aanvragen voor verlenging van de hulp bij uw gemeente moet indienen. De gemeente bekijkt welke ondersteuning u nodig heeft. Voor de vergoeding hiervan heeft u een zorgindicatie nodig. Daarnaast betaalt u een wettelijke eigen bijdrage, afhankelijk van uw leeftijd, inkomen en gezinssituatie. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) zorgt voor het innen van deze bijdrage.

Zorg in natura

Gemeenten hebben contracten afgesloten met verschillende zorgorganisaties. Die kunnen u de gewenste hulp (in natura) bieden. Als u voor één van deze organisaties kiest, zorgt de gemeente voor de verdere financiële afhandeling.

Gebruik van een persoonsgebonden budget

Wilt u hulp in het huishouden en heeft u een indicatie vanuit de Wmo van de gemeente ontvangen? Wij zijn u dan graag van dienst. Met behulp van een Pgb beslist u zelf waar u de zorg inkoopt. Wij kunnen dan een passende hulp zoeken die u kan ondersteunen in het huishouden.