Minder mensen met een PGB, dezelfde kosten

Het aantal mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) is in 2012 gedaald, maar de gemiddelde kosten per persoon zijn sterk gestegen.

Daarmee zijn de totale kosten voor de pgb’s gelijk gebleven. Dat blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Eind 2012 waren er 129.000 mensen met een pgb. Een jaar daarvoor waren dat er nog 139.000. Dat is een afname van 7 procent, terwijl de jaren daarvoor het aantal pgb-houders met 8 procent toenam. In 2012 werd een aantal maatregelen getroffen om te zorgen dat minder mensen een beroep deden op het pgb. 

De totale kosten voor de pgb’s zijn in 2012 ongeveer gelijk gebleven aan die in 2011: 2,7 miljard euro. In eerdere jaren stegen de kosten nog met 9 procent per jaar. Mensen met een persoonsgebonden budget kunnen hun zorg zelf inkopen en een zorgverlener uitkiezen. Ook de diensten van Huishouders kunnen met een PGB ingekocht worden. Wij helpen u graag bij het zoeken van een passende hulp en een start te maken met de administratie.

De gemiddelde kosten per pgb-houder stegen van ruim 18.000 euro per jaar in 2011 naar bijna 21.000 euro per jaar in 2012. Dit komt volgens het SCP door een aantal veranderingen, zoals tariefsverhogingen in de zorg en een toename van het aantal pgb-ontvangers dat duurdere zorg nodig heeft. Omdat Huishouders het belangrijk vindt dat iedereen de zorg kan uitzoeken die bij de wensen aansluit bieden wij onze diensten betaalbaar aan. Zo proberen we de tariefsverhoging van de zorg enigszins tegen te gaan en het pgb beschikbaar te houden.

Voor meer informatie:

www.huishouders.nl/wmo