Grote zorgen onder mantelzorgers betreft overbelasting

Veel mantelzorgers verwachten een grote groei wat betreft de vraag naar hun dienstverlening, terwijl de meesten er niet meer taken bij kunnen hebben. Zij maken zich dan ook grote zorgen. Dat blijkt uit een onderzoek van EenVandaag dat zij onder 25.000 mensen hebben gehouden, waarvan 6.000 actief in de mantelzorg.

Door de vele bezuinigingen krijgen de dienstverleners van mantelzorg steeds meer werk te verduren. Dit terwijl zij helemaal niet kunnen voldoen aan de extra aanvragen. Slechts 14 procent van de ondervraagden gaf aan dat zij meer zorg taken aan kan. Driekwart (77 procent) maakt zich dan ook zorgen.

Uit de vragen die aan de personen waren gesteld die (waarschijnlijk) geen mantelzorg willen verlenen, bleek dat 77 procent er volgend jaar echter geen extra zorgtaken bij te kunnen hebben. Van de ondervraagden die niet actief zijn in de mantelzorg gaf 32 procent aan het te druk te hebben om mantelzorg te verlenen aan naasten, 36 procent is daar zelf te oud of ziek voor en zelfs 40 procent gaf aan dat zij het niet zagen als hun taak.

Huishouders zorgt ervoor dat alle partijen tot een win-win uitgangspunt komen. Wij zorgen ervoor dat de mantelzorger “ontlast” wordt. Wij nemen uw huishoudelijke werkzaamheden uit handen, zodat u zich daar geen zorgen meer over hoeft te maken.

Voor meer informatie zie:

www.huishouders.nl