Alle berichten van Mike De Jong

Grote zorgen onder mantelzorgers betreft overbelasting

Veel mantelzorgers verwachten een grote groei wat betreft de vraag naar hun dienstverlening, terwijl de meesten er niet meer taken bij kunnen hebben. Zij maken zich dan ook grote zorgen. Dat blijkt uit een onderzoek van EenVandaag dat zij onder 25.000 mensen hebben gehouden, waarvan 6.000 actief in de mantelzorg.

Door de vele bezuinigingen krijgen de dienstverleners van mantelzorg steeds meer werk te verduren. Dit terwijl zij helemaal niet kunnen voldoen aan de extra aanvragen. Slechts 14 procent van de ondervraagden gaf aan dat zij meer zorg taken aan kan. Driekwart (77 procent) maakt zich dan ook zorgen.

Uit de vragen die aan de personen waren gesteld die (waarschijnlijk) geen mantelzorg willen verlenen, bleek dat 77 procent er volgend jaar echter geen extra zorgtaken bij te kunnen hebben. Van de ondervraagden die niet actief zijn in de mantelzorg gaf 32 procent aan het te druk te hebben om mantelzorg te verlenen aan naasten, 36 procent is daar zelf te oud of ziek voor en zelfs 40 procent gaf aan dat zij het niet zagen als hun taak.

Huishouders zorgt ervoor dat alle partijen tot een win-win uitgangspunt komen. Wij zorgen ervoor dat de mantelzorger “ontlast” wordt. Wij nemen uw huishoudelijke werkzaamheden uit handen, zodat u zich daar geen zorgen meer over hoeft te maken.

Voor meer informatie zie:

www.huishouders.nl

Langer leven, maar meer lichte beperkingen

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) leven Nederlanders steeds langer, maar niet langer in een volledig goede gezondheid. Er is een toename van beperkingen. Het gaat in de meeste gevallen om lichte beperkingen in zien, horen en mobiliteit.

Voor mannen steeg de levensverwachting van 75,8 jaar in 2011, naar 79,4 jaar in 2013. Mannen brengen ruim 53 jaar door zonder lichamelijke beperkingen en brengen 18 jaar door met lichte lichamelijke beperkingen. Het zijn de jaren waarin zij bijvoorbeeld moeite krijgen met het tillen van een zware boodschappentas of huishoudelijke taken. Het aantal jaren met lichte lichamelijke beperkingen is bij mannen toegenomen met 4 jaar.

Ook bij vrouwen steeg de levensverwachting, namelijk met 2,3 jaar. De levensverwachting van vrouwen is 83 jaar in 2013. Dit is hoger dan van mannen. Vrouwen brengen nog 20 jaar door met lichte beperkingen.

De beperkingen mogen natuurlijk geen belemmering zijn. Huishouders biedt u een helpende hand in het huishouden. Dankzij de flexibele dienstverlening kunnen wij de hulp altijd op uw behoeften laten aansluiten.

Voor meer informatie zie:

www.huishouders.nl